15 / Randdijk: Maritieme hot-spot Gewest Zuid

De Geloofspartij houdt haar woord: ze neemt de week na het besluit in de Commissie, contact met mij op om de onderzoeken goed door te lopen, en te kijken welke opties het meest haalbaar zijn om als motie voor een alternatieve locatie voor Randdijk te dienen. Zij zijn het met ons eens dat er meerdere, haalbare opties zijn.  De samenwerking verloopt prettig, vooral door het feit dat zij blijk geven een geweten te hebben, dat deze ‘onzuivere’ zaak niet zomaar mag worden weggestopt.

Je zou zeggen, dat ons dit enige hoop geeft op succes bij de rest van de Volksbeschermers van Gewest Zuid eind juni. Niets is minder waar. Zoals we al gemerkt hebben in de Teutcitiaanse doctrine van besturen, wordt iedere weerstand gestopt door het systeem van ‘spreken met één mond’. Dat zal bij Gewest Zuid niet anders zijn, is onze grootste vrees. De enige manier om deze mensen te stoppen, is de waarheid op tafel leggen en vooral: te blijven leggen. Ondertussen hopen dat de pers het oppikt of zelf persberichten schrijven en alles en iedereen in kopie zetten van alle stukken die verstuurd worden. Het is een uitputtingsslag aan het worden. “15 / Randdijk: Maritieme hot-spot Gewest Zuid” verder lezen

14 / Strijden voor alternatief bij Gewest Zuid

Met het besluit van Teut-city om plots helemaal geen windmolens meer te willen hebben, hebben ze het zichzelf makkelijk gemaakt. Zij hoeven niets meer te doen, dan afwachten totdat de molens op Randdijk zullen verrijzen. Wij daarentegen kunnen weer verder naar de volgende ronde: Gewest Zuid met Ratty en Foxy aan het ‘windmolenroer’.

Je zou toch denken dat je, met alle bewijzen in de hand van een overduidelijk spel dat wordt gespeeld tussen de politici van Teut-city, Gewest Zuid en het natuur en recreatieschap, je gelijk aan jouw kant krijgt? Niet is minder waar, leren wij. Gelijk hebben is absoluut iets anders dan gelijk krijgen. Dus met een enorm bord voor de kop, gaan we vlijtig verder. Er zat al zoveel tijd en energie in, dan was opgeven geen optie vonden we allemaal. De eerste ‘show’ op het programma, was op 8 juni in het huis van Gewest Zuid in de Hofstad. Daar werden de alternatieve locaties behandeld voor de regio rond Porttown, waar Teut-city dus ook in mee mocht lopen als gunst om een alternatief voor Randdijk in te dienen. Met hun besluit in mei, hadden ze eigenlijk de deur dichtgegooid voor ons, maar we hadden een tegenplan. “14 / Strijden voor alternatief bij Gewest Zuid” verder lezen

13 / The day(s) after

De volgende dag word ik wakker. Zonder kater, wel met een katterig gevoel. Oh ja; ik wist het weer. Die avond ervoor die ik zo graag wilde blokken in mijn hoofd, was er weer. Had ik het gedroomd? Nee, ik had het niet gedroomd. Onze prachtige democratie in Lage Landia was gestorven die avond. Alleen als je geld hebt, macht en invloed is de democratie leuk. Voor de rest was je overgeleverd aan de goden, was mijn conclusie. Tegen beter weten in terugvechten, het lot van de zielenpoten, was al wat er restte. Terugvechten dus. Daar ging de zomer. Chienny en ik hadden eind juni nog een korte trip staan, zoals we altijd doen in het voor- en naseizoen. Een weekje ontsnappen aan die molenellende en vol gas vooruit verder. Lekker vooruitzicht.

Eerst maar eens een kop koffie, en op een rijtje zetten wat er moest gebeuren nu Teut-city het lot van Fatum en Welgesteld leek te hebben bezegeld met hun schandalige actie van de avond ervoor. “13 / The day(s) after” verder lezen

12 / De storm van 17 mei 2016

De voorjaarsvakantie was in volle gang deze meimaand. Prima weer en het leven lachte iedereen toe. Nou iedereen. Ik zat in de tuin en kon alleen maar denken aan een verschrikkelijk toekomstbeeld: volgend jaar molens achter ons huis. Weg natuur, vredigheid en leefbaarheid. Hadden we daar zoveel tijd en energie ingestoken? Chienny en ik hadden met name gekozen voor dit huis, omdat het afweek op alle fronten. Een oud en nieuw huis, modern en klassiek met een enorme tuin. Een tuin die alleen maar uit gras bestond en nu overal planten had staan. Daarnaast diende zich ieder half jaar wel een nieuw zwerfkat aan, die opgelapt werd en vervolgens bij de dierenarts werd gecontroleerd waar zijn echte baasjes waren. En keer op keer bleek het adres niet te kloppen, was het telefoonnummer vervallen en hadden wij er weer een nieuw familielid bij. De teller stond nu op vier en ze waren verzot op de tuin. Een ideale speeltuin. Dat zou ook veranderen met molens. Als ik er al niet meer in ging zitten, wat waren de effecten op die arme beesten? En zo betrapte ik me iedere dag op minimaal tien van dit soort gedachten. Wat als? Hoe komen we hier weg? Hoe houden we dit tegen? Zeer ongezond. Het beheerste ons leven. Zelfs op vakantie waren we bezig met molens. “12 / De storm van 17 mei 2016” verder lezen

11 / Voorjaar 2016

De mooiste tijd van het jaar voor mij: voorjaar. Als het lichter wordt, de knoppen aan de bomen, dieren die levendiger worden. Een tuin die om aandacht schreeuwt; naar buiten!

Zo gaat het normaal. Maar dankzij de strijd tegen de molens, ontbreekt eigenlijk ieder vrij moment en wordt het naar buiten gaan en snuffelen aan de ontluikende natuur, een zoveelste taak op de lijst. Namelijk: de hoogstnoodzakelijke dingen doen en dan weer snel verder met werk, huishouden en molens. Alle vrije tijd gaat erin zitten, zeker nu we op twee fronten bezig zijn. Als je denkt dat je de boel een beetje op de rit hebt, dient zich wel weer een nieuw uitdaginkje aan. Of liever: een nieuwe ontdekking. We leren dat, doordat wij ons verdiepen in de materie van besluitvorming door onze overheid, er steeds nieuwe dingen boven water komen, die onze bange vermoedens keer op keer bevestigen: de burger wordt continu om de tuin geleid. “11 / Voorjaar 2016” verder lezen

10 / Vragen, vragen en geen antwoord

Na onze inspraak bij Gewest Zuid, en onze vraag aan de Wijze Leider Ratty of hij het nu eindelijk goed vond dat Teut-city alternatieven ging onderzoeken in ruil voor randdijk, bleven de antwoorden uit. Ook hadden we hem en de Volksbeschermers van Gewest Zuid uitgenodigd om snel bij ons langs te komen, zodat ze met eigen ogen konden zien hoe rampzalig deze plek was. Geen reactie. Langzaam maar zeker begonnen we ons af te vragen, of dit een standaardreactie is bij het Rijk Lage Landia: gewoon negeren? Het begon er namelijk wel op te lijken. “10 / Vragen, vragen en geen antwoord” verder lezen

9 / Dreiging II: turbine Schaapcity

Naast alle rompslomp door het oprichten van de Stichting, het verzamelen van volmachten bij onze achterban om ze te vertegenwoordigen, dook er nog dezelfde maand van het nieuwe jaar, een immens nieuw probleem op: Schaapcity publiceert in de regiopamfletjes de mededeling dat de plannen voor een participatie windturbine op Hekseneiland ter inzage komen te liggen. HELP.

Eind december mompelde een Randdijker, ‘dat ook al zouden we verlost worden van die ‘krengen’ achter onze huizen, dat het water naar de zee dragen zou worden.’ Er kwam een windturbine op Hekseneiland, midden op de rivier en recht tegenover Teut-city en jawel: weer de wijk Fatum op 500 meter afstand van de bewoners.

“9 / Dreiging II: turbine Schaapcity” verder lezen

8 / Nieuwe strategie verzinnen

Met een bomvol hoofd sla ik weer aan het nadenken. We moeten verder in het nieuwe jaar. Maar wel gericht verder. Tot nu toe hebben we ons alleen maar kunnen richten op verzet en zichtbaarheid. De strategie was duidelijk: laten weten aan de Wijze Leiders en Volksbeschermers, dat vele bewoners rond Randdijk het niet eens waren met de gang van zaken en zeker niet met de windturbines die achter ons huis moesten komen, naast alle ellende die we al hebben.

Er was neen gezegd tegen Gewest Zuid. Dat is mooi, riepen vele bewoners in Fatum tegen ons. Het had breeduit in de krant gestaan dus iedereen dacht: ‘we zijn ervan af.’

“8 / Nieuwe strategie verzinnen” verder lezen

7 / Inspreken in het Huis van Teut-city 24 november 2015

Als Bewonerscomité komen we alweer bij elkaar. Vergeten is de dolle vreugde bij Justus, mij en Knuffel. We bedanken de anderen voor hun goede instinct en we gaan zitten broeden op hoe we nu verder moeten. Behalve de brief aan de Wijze Leiders, moet er meer gebeuren, vind ik. Ongeduldig als altijd.

Langzamerhand begin ik steeds meer te snappen hoe Volksbeschermers en Wijze Leiders de boel besturen. “7 / Inspreken in het Huis van Teut-city 24 november 2015” verder lezen

6 / Nog dezelfde dag trekken Wijze Leiders Teut-city hun windturbineplan Randdijk in

Na een hoop heen en weer geren om de verloren ochtend bij Gewest Zuid weer in te halen, praat ik Chienny tijdens het avondeten even bij over de inspraak bij Gewest Zuid die dag. En terwijl we de acties doornemen, die nu snel moeten worden genomen naar de Wijze Leiders van Teut-city toe, gaat de telefoon. Het is Justus, de buurman. ‘Hebben jullie het persbericht van Teut-city al gezien? De Wijze Leiders blazen windturbines op Randdijk af.’ Kom snel hierheen, dan drinken we er een flinke borrel op. De rest van het bewonerscomité is al onderweg!’ ‘Topnieuws’, joelt Justus door de telefoon.

“6 / Nog dezelfde dag trekken Wijze Leiders Teut-city hun windturbineplan Randdijk in” verder lezen

5 / Inspreken bij Gewest Zuid

Als absolute leek moet ik dus zo snel mogelijk op zoek waar ik moet zijn bij Gewest Zuid om in te kunnen spreken, zoals Snaky ons had aangeraden. Bij de Hoofdvergadering en de begroting. Op internet zag ik in een wirwar van commissies, vergaderingen en schema’s, door de bomen het bos niet meer. Maar daar had ik beet. Aanmelden om in te spreken bij de Hoofdvergadering op 11 november. Ik stuur een mail aan de Griffie van Gewest Zuid, dat ik namens RanddijkTegenWind in wil spreken over de windturbines.

“5 / Inspreken bij Gewest Zuid” verder lezen

4 / Een achtbaan van acties

De volgende dag vroeg uit de veren. Er was werk aan de winkel. Heel veel werk. Om heel eerlijk te zijn wist ik niet waar ik als eerste aan moest beginnen. De volgende avond zou de eerste bijeenkomst van het gloednieuwe Bewonerscomité RanddijkTegenWind al zijn. Agenda, actiepunten maken en het kantoor opruimen. Chienny en ik delen een kantoor; ik voor mijn trainingen personal branding, en Chienny om ongestoord nachtenlang door te werken en gasten te ontvangen. Als Chienny daar heeft gezeten, is het kantoor een grote puinhoop, dus aan mij om het ‘voor het oog van het volk van Lage Landia’ weer leuk te krijgen. “4 / Een achtbaan van acties” verder lezen

3 / Bewonersverzet De Randdijkers

In verzet. Tja. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Buiten het feit, dat de Wijze Leider Snaky had uitgelegd, dat er op Randdijk windturbines moesten komen van Gewest Zuid, en dat nee zeggen geen optie was, hadden we alleen ons gevoel dat de zaak niet klopte. Bovendien twijfelden we aan het verstand van onze Wijze Leiders, die klakkeloos Gewest Zuid volgden voor juist díe locatie. Randdijk, een fors uit de kluiten gegroeid bedrijventerrein tegen een dijk aan, waarachter duizenden woningen lagen. Op zo’n korte afstand. Met alle veiligheidsrisico’s voor de bewoners. Om over gezondheid en leefbaarheid maar te zwijgen. Dat kon toch niemand verzinnen? En zeker onze Wijze Leiders niet? Of toch wel? “3 / Bewonersverzet De Randdijkers” verder lezen

2 / 2015: het begin. De Volksbijeenkomst over windturbines Randdijk in Teut-city

Op een mooie herfstdag eind september 2015 besloten Frannie Frotter en Chienny de Volksbijeenkomst in het Huis van de Wijze Leiders en Volksbeschermers in Teut-city bij te wonen. Die avond zou er namelijk informatie worden gegeven over de plaatsing van windturbines op het bedrijventerrein Randdijk vlak achter de wijken Fatum en Welgesteld, gelegen aan de rivier. We wilden weten waar die dingen nu écht moesten komen te staan. “2 / 2015: het begin. De Volksbijeenkomst over windturbines Randdijk in Teut-city” verder lezen

1 / Belevenissen van een doodgewone burger tegen het politieke windturbinebeleid van de overheid

Teut-city in Lage Landia

Er was eens een slaperig, vergrijsd stadje, gelegen aan een rivier in het Rijk Lage Landia, genaamd Teut-city. Het leven is hier kalm, voorspelbaar en vertrouwd. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen. Behalve dan, dat er wat veel fijnstof in de lucht zit vanwege de grote weg die naast het lieflijke dorpje ligt. En de geluid-, en stankoverlast van de spoorweg en het industriegebied. Dat is al jaren een probleem, maar aan het ‘wegwerken’ daarvan wordt hard aan gewerkt, volgens de Wijze Leiders van het stadje. “1 / Belevenissen van een doodgewone burger tegen het politieke windturbinebeleid van de overheid” verder lezen